نوشته‌ها

,

راه های عدم انتقال اچ.آی.وی

ویروس اچ.آی.وی از این طرق منتقل نمی شود.

نیش حشرات
استفاده از توالت و حمام مشترک و استخر و جکوزی
بوسیدن و عطسه و سرفه

بزاق
استفاده مشترک از وسایل غذاخوری
در آغوش گرفتن و لمس پوست
استفاده از لباس و حوله مشترک